Road rage – aggressiva förare

När man är ute och kör uppstår det ofta situationer (t.ex. väderförhållanden, mycket trafik, olyckstillbud) som kan orsaka starka känslor. Det finns två vanligt förekommande självtest för att mäta förarbeteenden. Den vanligaste, Propensity for Angry Driving Scale, finns ännu inte översatt till svenska. Men den andra, Driving Behavior Survey, finns i svensk version och kan laddas ner via länken nedan. I den enkäten Driving Behavior Survey har man listat olika beteenden som kan passa in eller inte passa in på dig i sådana situationer. Ange utifrån din personliga erfarenhet hur ofta var och en av dessa punkter stämmer in på dig när en stressande körsituation uppstår som gör dig nervös, orolig, spänd eller obekväm. Ange vad du brukar göra, inte vad du anser att du borde göra.

Ladda ner enkäten: Driving_Behavior_Survey_SVENSK (2014-04-22)

Enkäten mäter tre olika aspekter:

  • Nervositetsrelaterade prestationsbrister (frågorna 1, 4, 5, 6, 9, 14, 21)
  • Överdriven försiktighet/säkerhetsbeteende: 3, 8, 11, 12, 13, 16, 19)
  • Fientligt/aggressivt beteende: 2, 7, 10, 15, 17, 18, 20)

Denna sida kommer att uppdateras under dagen med mer information om intresse finns.