Road rage – aggressiva förare

Road rage

När man är ute och kör uppstår det ofta situationer (t.ex. väderförhållanden, mycket trafik, olyckstillbud) som kan orsaka starka känslor. Det finns två vanligt förekommande självtest för att mäta förarbeteenden. Den vanligaste, Propensity for Angry Driving Scale, finns ännu inte översatt till svenska. Men den andra, Driving Behavior Survey, finns i svensk version och kan … Read more