Så används Svenska Spels “säkerhetsbälte” (spelansvarsverktyget Playscan)

Svenskar satsar för över 45 000 miljoner kronor på spel per år. Men det totala spelandet i Sverige fortsätter att minska. Idag spelar ungefär 70% någon gång under året och 44% minst en gång i månaden. För majoriteten är det en stunds förströelse, men för vissa blir det ett stort problem med mycket lidande. Detta drabbar både personen själv och dennes anhöriga.

Bästa sättet att minska risken för framtida problem är troligen att vidta vissa förebyggande åtgärder. Svenska spel har därför utvecklat ett spelansvarsverktyg som de kallar Playscan. Intentionerna är goda – genom att analysera hur spelare svarar på självtester och hur de faktiskt satsar sina pengar kan den intelligenta algoritmen förutsäga vilka som troligen kommer att få problem i framtiden. Genom sina spelansvarsåtgärder har Svenska spel minskat sina intäkter med cirka 800 miljoner, men det är pengar som VD:n Lennart Käll säger att de kan vara utan. Detta eftersom de pengarna kostar mycket mer än de smakar. Samtidigt är det välkänt att det finns fler spelautomater i låginkomstområden (se här för intressant statistik där Danderryd och Växjö jämförs).

Att förebygga problem låter som helt okontroversiellt. Men hur effektivt är det då? Det finns ännu inget entydigt svar på detta. Vi har fått forskningsmedel från Svenska spels oberoende forskningsråd för att undersöka effekten av Playscan. Den första studien är nu klar och resultatet accepterat för publikation i tidskriften Journal of Gambling Studies.

I artikeln, som bygger på data från 9528 spelare, har användandet av spelansvarsverktyget analyserats. Med hjälp av latentklassanalys delades personerna in i olika spelartyper (self-testers, multi-function users, advice users, site visitors, and non-users). Det huvudsakliga resultatet är att användandet av Playscan initialt var högt men att det dalar snabbt. Det kan tyckas nedslående, men om det är rätt personer som använder “bilbältet” så är det relativt låga användandet inte ett problem. Och det var just det vi kunde finna. Det vill säga att personer som hade större risk för överdrivet spelande som använde Planscan mest.

Framtida studier behöver dock undersöka vad användningen av Playscan leder till. Räcker det att spelaren får en tankeställare eller måste det till något mer? Och säg att man med säkerhet kan förutsäga att en person snart kommer att få spelproblem – vilket är det bästa sättet att kommunicera detta?

Läs artikeln i sin helhet:

Forsström, D., Hesser, H., & Carlbring, P. (2016). Usage of a Responsible Gambling Tool: A Descriptive Analysis and Latent Class Analysis of User Behavior. Journal of Gambling Studies, 32(3), 889-904. doi:10.1007/s10899-015-9590-6