Behandling för personer som kämpar med höga krav – antagning nu!

I dagens samhälle kan människor uppleva stor press på att ständigt behöva prestera högt. Det är viktigt att ha en bra utbildning, göra karriär, vara en bra förälder, ha ett stort socialt nätverk, vara vältränad och äta rätt. Allt fler personer kämpar med höga krav på sig själva. När kraven blir orimligt höga och individen börjar må dåligt över att inte kunna leva upp till kraven, kan detta vara tecken på perfektionism. Perfektionism utmärks av höga krav, en rädsla för att misslyckas och att, oavsett prestation, vara självkritisk.

devin_logo2

Nu startar forskningsprojektet Devin, som erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) till personer som upplever perfektionism. KBT har tidigare visat sig vara hjälpsamt vid perfektionism, och erbjuds nu via internet.

– ”Med hjälp av internet blir det lättare för fler att få tillgång till psykologisk behandling. Idag är det många som lider av psykisk ohälsa, men som av olika anledningar inte vågar eller vill ta kontakt med sjukvården”, säger Gerhard Andersson, som är professor vid Linköpings Universitet. Han genomför nu studien “Devin” tillsammans med psykologexamensstudenter vid Linköpings Universitet. Från Stockholms universitet medverkar doktoranden Alexander Rozental och jag själv.

Gerhard Andersson: ”Internetbaserad psykologisk behandling har visat sig vara lika effektiv som traditionell behandling. Internet gör att det blir en mindre tröskel mellan vården och patienterna.”

Behandlingen administreras via internet och pågår i 8 veckor. Studien söker personer över 18 år som upplever perfektionism och deltagandet är gratis. För mer information och intresseanmälan till studien, gå in på: https://www.iterapi.se/sites/devin/ eller www.studie.nu

Om studien

Har du höga krav på dig själv? Tenderar du att vara självkritisk oavsett prestation? Har du en stark rädsla för att göra fel? Kanske undviker du situationer där du måste prestera på grund av rädsla för att misslyckas? Eller lägger du ned mycket tid på organisering av det du tar dig för?

Om svaret på någon av dessa frågor är ja, kan forskningsstudien Devin vara något för dig. Devin är en psykologisk behandling som med kognitiv beteendeterapi (KBT) hoppas kunna hjälpa dig som upplever att du lider av perfektionism. Behandlingen utförs via internet under 8 veckor där du har veckovis kontakt med behandlare via e-post. Behandlingen kommer att pågå under våren 2016 och är helt kostnadsfri.

Vi söker dig som…

 • …upplever perfektionismrelaterade besvär, till exempel:
  • stark rädsla för att göra fel
  • orimligt höga krav på dig själv
  • tvivlar på att du utfört saker på ett korrekt sätt
  • lägger ned mycket tid på organisering och planering
  • undviker situationer på grund av rädsla för misslyckande
  • strävar efter att utföra uppgifter perfekt även om situationen inte kräver detta
 • …är minst 18 år
 • …talar och förstår svenska
 • … inte är gravid
 • …inte uppfyller kriterierna för anorexia nervosa
 • …inte genomgår annan psykologisk behandling eller stödsamtal