Senaste om internetbehandlingar vid depression

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd har testats åtskilliga studier under drygt 15 år. Syftet med vår nyss publicerade artikel var att granska och värdera den senaste litteraturen i ämnet (läs: publicerat under de 2 senaste åren). Efter att studier med alltför bristfälliga upplägg exkluderats fann vi totalt 11 kontrollerade studier. Dessa var samtliga publicerade mellan januari 2013 och september 2014. Slutsatsen är att stora behandlingseffekter normalt är att förvänta sig.

Fyra av studierna var direkta jämförelser mellan traditionell KBT (ansikte mot ansikte) och internetbaserad dito. Totalt hade 336 deltagare deltagit och den genomsnittliga effektstorleken var Hedges g = 0,12. Det vill säga resultaten gick i riktning mot att gynna internetbaserad behandling. Dock var skillnaden så liten att den var utan praktisk betydelse (95%CI : -0.08, 0.32 ). Slutsatsen i vår artikel är att KBT via internet – med behandlarstöd – är en lovande behandling vid depression och nedstämdhet samt att forskningen inom området är snabbt växande. Viktigt att poängtera är dock att även om denna typ av behandling ofta ger goda resultat på gruppnivå så innebär det ju självklart inte att den passar alla.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/02/150217metaanalys.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/02/150217metaanalys-1024×418.png” width=”1024″ align=”left” title=”Meta-analysis. Forest plot of studies comparing guided internet-delivered CBT against face-to-face treatment for adult depression.” frame=”true” icon=”image” caption=” “]

Referens:
Andersson, G., Bergman Nordgren, L., Buhrman, M., & Carlbring, P. (2014). Psychological treatments for depression delivered via the Internet and supported by a clinician: an update. Spanish Journal of Clinical Psychology, 19, 217-225. doi: 10.5944/rppc.vol.19.num.3.2014.13903