ISRIIs sjunde konferens + ettårskalas för vår nya open access tidskrift

Just hemkommen från den sjunde internationella internetbehandlingskonferensen anordnad av International Society for Research on Internet Interventions (ISRII). Konferensen hölls i de vackla äldre delarna av LA NAU Centre Cultural de la Universitat de València (Spanien). Jag var delaktig i följande fem programpunkter: Carlbring, P. (2014). 15 years of internet interventions research: ANXIETY. Abstract from the 7th Scientific Meeting of the … Read more