Spindelfobi botas med virtual reality – se vår reporter hoppa högt av skräck

Rubriken är långt ifrån den mest terapeutiska. Faktum är att all behandling vid specifik fobi utgår från klienten. Syftet med ensessionsbehandlingen är alltså att under kontrollerade former och i små steg exponera klienten för det fobiska objektet. Detta för att hen ska ges möjlighet att upptäcka att de konsekvenser hen är rädd för inte blir … Read more