5,7 miljoner norska kronor

Jag är medsökande till ett projektbidrag som docent Björn Philips i hård konkurrens beviljats av Kavlifonden. Projektet går ut på att under fyra år utveckla och testa en psykodynamisk internetbaserad behandling för ungdomar (15-19 år) som lider av nedstämdhet. Den första pilotstudien startar vecka 4 (år 2019) så håll utkik efter länkar till anmälningssidan.

På fotot (från vänster): Karin Lindqvist, Jakob Mechler, Björn Philips och Per Carlbring. Karin och Jakob kommer att doktorera inom projektet.

Foto: Philip Lindner