TRAbee – Sveriges största behandlingsstudie mot depression och ångest smygöppnar för anmälningar idag

Besväras du av oro eller ångest? Eller känner du dig nedstämd, trött eller orkeslös? Upplever du sällan eller aldrig glädje? Om svaret på någon av dessa frågor är ja kan forskningsstudien “En faktoriell randomiserad kontrollerad studie vid ångest och/eller depression där behandlingsform, behandlingslängd samt modererat diskussionsforum kontrasteras med varandra“ vara något för dig. Forskningsstudien, som … Read more

Lovande resultat från den första affektfokuserade internetbehandlingen för ungdomar

En ny studie från ERiCA-projektet, som bedrivs med Stockholms universitet som huvudman, har undersökt affektfokuserad internetbaserad psykodynamisk terapi (IPDT) vid behandling av depression hos ungdomar och kommit fram till att det kan vara en effektiv intervention. Studiens resultat ser lovande ut: över hälften svarade positivt på behandling och ungefär en tredjedel uppfyllde inte kriterier för … Read more

Känner du dig nedstämd, ledsen eller deprimerad?

Vi söker just nu ungdomar (15-19 år) som vill delta i en forskningsstudie där vi utvärderar internetbaserad behandling för depression. Behandlingen är tio veckor och under tiden får du stöd via chatt och meddelanden. Det kostar inget och du kan bo var som helst i Sverige. Forskningsstudien genomförs av Stockholms universitet i samarbete med Linköpings … Read more

NOK 5.7 million to research on internet-delivered treatments for depressed adolescents

The Kavli Trust awards NOK 5.7 million to research on internet-delivered psychological treatments for adolescents with depression. They write: The need of development of early, short and focused interventions for depressed adolescents is urgent. Internet-based interventions are designed to increase access to psychological treatments and cost-effectiveness. The main aim of the project is to develop a new … Read more

5,7 miljoner norska kronor

Jag är medsökande till ett projektbidrag som docent Björn Philips i hård konkurrens beviljats av Kavlifonden. Projektet går ut på att under fyra år utveckla och testa en psykodynamisk internetbaserad behandling för ungdomar (15-19 år) som lider av nedstämdhet. Den första pilotstudien startar vecka 4 (år 2019) så håll utkik efter länkar till anmälningssidan. På … Read more

Replik på DN-debatt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer

I ett debattinlägg av den 15/1 har ett antal akademiker gett synpunkter på riktlinjer rörande behandling av depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen nu lämnat ut på remiss. Riktlinjerna, som tagits fram av ett 60-tal svenska experter, är i stort likadana som de som fastställdes 2010 och är också överensstämmande med de utvärderingar som gjordes av … Read more

Ny bok: Internetbaserad psykologisk behandling

Lästips!

Från och med idag finns en ny bok från Natur & Kultur att smygläsa på nätet. Boken, som heter Internetbaserad psykologisk behandling – Evidens, indikation och praktiskt genomförande, är författad av Erik Hedman, Per Carlbring, Brjánn Ljótsson och Gerhard Andersson. Bokens författare är pionjärer inom området, och delar här med sig av sin erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. De … Read more

Psykodynamisk internetterapi vid Social fobi – goda resultat förväntas

Social fobi är mycket vanligt – en svensk studie av professor Tomas Furmark uppskattar att ungefär 15% av Sveriges befolkning har problem i sociala situationer. Enligt Socialstyrelsen är förstahandsalternativet kognitiv beteendeterapi enskilt (referens). Därefter rekommenderas internetbaserad KBT och moderna antidepressiva så kallade SSRI-preparat. Först som prioriteringsgrad 10 kommer ”Psykologisk behandling med korttids-PDT”. Betyder det att … Read more