Det finns 11 olika typer av jämförelsegrupper – så väljer du rätt!

Hundratals randomiserade kontrollerade studier har testat behandlingseffekten av olika mobilappar vid psykologiska problem (mHealth). Dessa studier har använt en rad olika kontrollgrupper (t ex väntelista, minimal uppmärksamhetskontroll, psykologisk placebo). Valet av kontrollgrupp påverkar dramatiskt vilka vetenskapliga slutsatser som kan dras från en given studie. Tyvärr saknas helt praxis inom mHealth. Ett av problemen blir att metaanalyser klumpar ihop äpplen och päron (eller kanske äpplen och solstolar).

Vi föreslår en typologi av kontrollgrupper, genom att definiera och klassificera 11 olika typer av kontrollgrupper. Vi diskuterar viktiga aspekter där de skiljer sig från varandra, presenterar ett beslutsträd för att välja och enkelt identifiera olika typer av jämförelsegrupper. Vi beskriver de vetenskapliga slutsatser varje jämförelse tillåter.

För att underlätta för framtida forskare föreslår vi en femstegs gradering av bevisens kvalitet tillsammans med fyra förenklade kategoriseringsscheman. Slutligen diskuterar vi olösta frågor, etiska och metaanalysrelaterade problem relaterade till kategorisering av jämförelsegrupper.

Välkommen att läsa och kommentera vi PsyArxiv!

Goldberg, Simon, Shufang Sun, Per Carlbring, and John Torous. 2023. “Selecting and Describing Control Conditions in Mobile Health Randomized Controlled Trials: A Proposed Typology.” PsyArXiv. January 10. doi:10.31234/osf.io/h479x.

Figur: Ilari Ohring