Framgångar och utmaningar med internetbaserade interventioner för patienter med hjärt-kärlsjukdom och samtidig ångest eller depression

Idag fick vi beskedet att vår senaste studie – en systematisk översikt – om internetbaserade psykologiska interventioner för patienter med hjärt-kärlsjukdom (CVD) med samtidig ångest och/eller depression har accepterats för publicering. I denna bloggpost ger jag en överblick av våra huvudfynd och hur dessa interventioner kan förbättras för att ge bättre och mer jämlik vård.

Ångest och depression är tyvärr vanligt hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Detta utgör hinder för behandlingsföljsamhet och leder till både lidande och ökade vårdkostnader. Internetbaserade terapeutstödda interventioner har potential att förbättra vården för dessa patienter. De kan genomföras hemifrån och på en tid som passar patienten.

I vår systematiska översikt granskade vi litteraturen om internetbaserade och terapeutstödda interventioner för ångest och depression hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Vi fann att dessa interventioner generellt förbättrar ångest- och/eller depressionsymptom över tid (dvs positiva behandlingseffekter jämfört med kontrollgruppen).

Allt är dock inte guld och gröna skogar. Vi identifierade flera utmaningar, men gav också rekommendationer för att förbättra dessa interventioner:

  1. Involvera patienter i utvecklingen av interventioner. Detta är troligen avgörande för att skapa meningsfulla och effektiva behandlingar för målgruppen.
  2. Anpassa och tajma interventioner för att möta individuella behov och använda en ”precisionsmedicinansats”, dvs där behandlingen anpassas efter patientens unika behov och preferenser.
  3. Utvärdera eventuella negativa effekter av behandlingar och övervaka patienternas ångest- och depressionsnivåer samt använd Negative Effects Questionnaire.
  4. Utveckla universella standarder för följsamhet och trohet till behandlingen för att möjliggöra jämförelser mellan studier.

Vår forskning pekar på att eHälso-interventioner kan vara effektiva för patienter med hjärt-kärlsjukdom och samtidig ångest och depression. Men det finns fortfarande utmaningar att övervinna för att förbättra dessa interventioner och säkerställa att de når alla patientgrupper på ett effektivt sätt. Vi hoppas att våra rekommendationer kommer att bidra till vidare forskning och utveckling av dessa interventioner, för att förbättra vårdkvaliteten för patienter med hjärt-kärlsjukdom och samtidig ångest och depression.

Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen och framstegen inom detta område och hoppas att vår forskning kan bidra till att förbättra patienternas livskvalitet och hälsa på lång sikt.

Referens till artikeln:
Pedersen, S. S., Skovbakke, S. J., Skov, O., Carlbring, P., Burg, M. M., Habibović, M., & Ahm, R. (2023). Internet-Delivered, Therapist-Assisted Treatment for Anxiety and Depression in Patients with Cardiovascular Disease: Evidence-Base and Challenges. Current Cardiology Reports, 25(6), 443-453. doi:10.1007/s11886-023-01867-w