Säg adjö till stress: Arbetsfokuserade metoder som ger anställda en ljusare framtid

Om man vill hjälpa anställda med stressrelaterade problem; räcker det med vanliga stresshanteringstekniker eller ger arbetsfokuserade interventioner bättre resultat?

I dagens inlägg kommer vi att dyka ner i en ny studie vi precis publicerade i Journal of Medical Internet Research. Vi ville undersöka om en arbetsfokuserad intervention ger ett bättre utfall än en mer generisk intervention för anställda med stressrelaterade problem. Stressrelaterade problem har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, särskilt i arbetslivet. Med internets framväxt finns det nya möjligheter att enkelt sprida verktyg och metoder för att hantera stress. Men hur effektiva är dessa internetbaserade interventioner? Låt oss ta reda på det!

Studiens huvudsyfte var att jämföra effektiviteten av en arbetsfokuserad internetbaserad kognitiv beteendeintervention (W-iCBT) med en mer generisk internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iCBT) och en väntelista kontrollgrupp (WLC) bland anställda som uppfyllde kriterierna för stressrelaterade störningar.

Som du ser av flödesschemat randomiserade vi 182 deltagare, främst verksamma inom hälsovård, IT eller utbildningssektorn, till en av de tre grupperna. Deltagarna fyllde i självskattade frågeformulär om upplevd stress, utbrändhet, utmattning och andra psykiska hälsa- och arbetsrelaterade utfall före och efter behandlingen samt vid uppföljningar vid 6- och 12-månader.

Flödesschema för studiens 182 deltagare
Flödesschema för studiens 182 deltagare

Resultaten visade att deltagarna i båda interventionsgrupperna uppvisade likvärdig och signifikant minskning av stressnivåer och utbrändhet jämfört med väntelistegruppen. Intressant nog var det endast den arbetsfokuserade behandlingsgruppen som visade signifikanta effekter på arbetsförmåga och korttidssjukfrånvaro.

Slutsatsen är att både arbetsfokuserade och generiska internetbaserade interventioner verkar vara överlägsna jämfört med kontrollgruppen när det gäller att reducera kronisk stress och flera andra psykiska hälsorelaterade symtom. Effekterna på arbetsförmåga och korttids sjukfrånvaro var dock endast signifikanta mellan den arbetsfokuserade interventionsgruppen och väntelistegruppen.

Dessa preliminära resultat är lovande och tyder på att behandlingar som inkluderar arbetsaspekter kan ha potential att påskynda återhämtning och minska korttids sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade störningar. Det är viktigt att fortsätta utforska och utveckla dessa internetbaserade interventioner för att förbättra arbetslivet och den psykiska hälsan för anställda över hela världen.

Vi ses snart i ett nytt inlägg, ha en stressfri dag!

Bild: Midjourney, prompt: “a person stressed at work, 3D render style –v 5 – Image #1 @ZiKE!”

Läs artikeln i sin helhet:
Persson Asplund, R., Asplund, S., von Buxhoeveden, H., Delby, H., Eriksson, K., Svenning Gerhardsson, M., Palm, J., Skyttberg, T., Torstensson, J., Ljótsson, B., Carlbring, P., & Andersson, G. (2023). Work-Focused Versus Generic Internet-Based Interventions for Employees With Stress-Related Disorders: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 25, e34446. doi:10.2196/34446