Säg adjö till stress: Arbetsfokuserade metoder som ger anställda en ljusare framtid

Om man vill hjälpa anställda med stressrelaterade problem; räcker det med vanliga stresshanteringstekniker eller ger arbetsfokuserade interventioner bättre resultat? I dagens inlägg kommer vi att dyka ner i en ny studie vi precis publicerade i Journal of Medical Internet Research. Vi ville undersöka om en arbetsfokuserad intervention ger ett bättre utfall än en mer generisk … Read more

Internet-based stress management for distressed managers: results from a randomised controlled trial

The aim of our new randomised controlled trial (RCT) was to evaluate the efficacy of a guided internet-based stress management intervention (iSMI) among distressed managers compared with a attention control group (AC) with full access to treatment-as-usual. A total sample of 117 distressed managers, mainly employed in the healthcare, IT, communication and educational sector, were … Read more

iSTRESS: Internetbaserad stresshantering för chefer

Stress i arbetet är ett stort problem för många. Inte minst chefer upplever ofta att arbetet är intensivt och ställer höga krav, något som kan leda till kronisk stress och sömnsvårigheter. Stressen får inte bara konsekvenser för cheferna själva, utan kan även leda till negativa hälsoeffekter hos deras anställda. Under de senaste 40 åren har … Read more

Problem-solving skills and perceived stress among undergraduate students: The moderating role of hardiness

In a study that was just published in the Journal of Health Psychology we wanted to examine the relationships between problem-solving skills, hardiness, and perceived stress and to test the moderating role of hardiness in the relationship between problem-solving skills and perceived stress among 500 undergraduates from Malaysian public universities. The analyses showed that undergraduates … Read more

Hög stress ger sämre koncentrations- och problemlösningsförmåga hos studenter

Forskning på studenters lärande har visat att stress kan påverka både koncentrations- och problemlösningsförmågan negativt (Uehara et al., 2010). Såväl sociala som personliga och akademiska krav kan vara källor till stress. Det kan handla om akademiska utmaningar, att hitta nya vänner, förändringar i mat- och sovvanor eller att anpassa sig till nya pedagogiska miljöer. Om … Read more