Förebygga skilsmässa, fysisk och psykisk ohälsa vid spelproblem

Idag publicerade vi ett studieprotokoll i BMJ Open. Studien tillkom efter att Svenska Spels oberoende forskningsråd bekostat att en doktorand (duktige Kristoffer Magnusson) på heltid kan ägna sig åt detta projekt under 4 år. Detta är angeläget då befolkningsundersökningar visar att 2% av befolkning har upplevt tydliga negativa konsekvenser (så som skilsmässa eller psykologisk ohälsa) på grund av anhörigas spelande.

Att vara kvinna, yngre, boendes i stad, vara skild, i en icke tillfredsställande ekonomisk situation, självrapporterat dåligmående – fysiskt/psykiskt var förknippat med de som rapporterade konsekvenser av anhörigas spelande jämfört med de som inte gjorde det. Forskaren Lesieur uppskattar i sin bok, som handlar om problemspelares liv och spelkarriärer, att varje problemspelare negativt påverkar mellan 10 och 17 individer i sin omgivning, inkluderat familj och arbetskollegor. Lobsinger och Beckett uppskattar antalet till mellan 8 och 10 individer. Om man översätter dessa siffror till Svenska aktuella förhållanden så kan man överslagsmässigt räkna med mellan 1.4 till 2.9 miljoner svenskar påverkas negativt av en person med spelproblem. Uträkningen bygger på siffror från senaste prevalensmätningen av spel i Sverige där Statens folkhälsoinstitut i sin rapport anger att 2.3% av befolkningen mellan 16-84 är problemspelare, det innebär ca 170 000 problemspelare. Även om de uppskattade siffrorna kan tyckas vara höga så indikerar den ändå att problemspelare gör stora avtryck i vårt samhälle med sitt beteende.

“Varje problemspelare påverkar mellan 10 och 17 individer i sin omgivning”

Undersökningen, som vi nu detaljbeskriver i den nya artikeln, avser att i en randomiserad kontrollerad studie studera effekterna av den så kallade CRAFT-modellen. CRAFT står för Community Reinforcement and Family Training och syftar till att motivera den anhörige till att förändra både sitt eget beteende för att nå sina egna mål och hjälpa spelaren att förändra sitt beteende. De tekniker som lärs ut till den anhörige är grunderna i Motiverande samtal (MI) och den icke-konfrontativa stil som det innebär att jobba MI-inspirerat. Vidare lärs grunderna i inlärningsteori ut så att den anhörige förstår vikten av att jobba med positiv förstärkning i relation till spelaren.

Studien, som är gratis, är öppen för anmälan via: www.anhörigstudien.se

Läs artikeln i sin helhet:

Magnusson, K., Nilsson, A., Hellner Gumpert, C., Andersson, G., & Carlbring, P. (2015). Internet-delivered cognitive-behavioural therapy for concerned significant others of people with problem gambling: study protocol for a randomised wait-list controlled trial. BMJ Open, 5(12). doi:10.1136/bmjopen-2015-008724

Två aktuella behandlingsstudier med rekrytering nu

Vi söker för tillfället deltagare till två studier. Den första riktar sig till anhöriga till spelare som inte själva vill söka behandling (och det är den studien vi just publicerat studieprotokollet till). Den andra studien riktar sig till både spelare och anhöriga och kallas “Spelfrihet tillsammans“. Se videon nedan: