Grattis Jakob Mechler som disputerar idag!

Idag är en speciell dag inom psykologiforskningen vid Stockholms universitet. Jakob Mechler kommer nämligen att vara den första av två att försvara sin doktorsavhandling på samma dag. För att säkerställa att den ena disputationen inte drar över i tid och att intresserade åhörare inte missar den andra (med Karin Lindqvist senare under dagen), har Jakobs disputation planerats att äga rum redan klockan 08:15.

Jakobs avhandling, med titeln “Beyond the Blank Screen: Internet-Delivered Psychodynamic Therapy for Adolescent Depression: Evaluating Non-Inferiority, the Role of Emotion Regulation, and Sudden Gains“, tar en djupdykning in i utforskningen av internet-baserad psykodynamisk terapi för ungdomar med depression.

För denna speciella händelse kommer Professor Paul Crits-Christoph från University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, att agera som opponent.

Disputationen kommer att berikas med närvaron av framstående akademiker som deltar i betygsnämnden:

  • Docent Jens Högström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Professor Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
  • Docent Fabrizia Giannotta, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet
  • Professor Ann-Charlotte Smedler, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Dessutom har Jakob Mechler haft förmånen att vägledas av huvudhandledare Professor Björn Philips och bihandledare Professor Per Carlbring samt FD Peter Lilliengren.

Om Avhandlingen:
I en tid där tonårsdepression ökar globalt, erbjuder Jakob Mechlers forskning insikter om en ny behandlingsmetod: internet-baserad psykodynamisk behandling (IPDT). Avhandlingen presenterar betydande forskningsresultat där IPDT jämförs med den mer traditionella metoden ICBT.

Hans arbete har visat att IPDT inte bara är lika effektivt som ICBT, utan att det också kan ha vissa unika fördelar, särskilt för dem som har svårigheter med att hantera sina känslor. Intressant nog pekar Jakobs forskning också på betydelsen av plötsliga förbättringar i behandlingsresultatet.

I sammanfattning understryker Jakob Mechlers forskning potentialen och löftet om IPDT som ett effektivt alternativ för att behandla tonårsdepression, särskilt i en digitaliserad värld.

Automatgenererad svensk populärvetenskaplig sammanfattning:

Tonårsdepression är en vanlig och svår sjukdom som kan leda till långvariga problem ända in i vuxen ålder. Trots detta får många drabbade ungdomar inte den hjälp de behöver. En av de största utmaningarna är fördomar kring psykisk ohälsa samt brist på kvalificerad psykiatrisk vård. Ett sätt att övervinna dessa hinder är behandling via internet. En vanlig sådan behandling är internet-baserad kognitiv beteendeterapi (ICBT), men den visar sig vara effektiv för bara lite under hälften av deltagarna. Därför finns det ett behov av alternativa behandlingsmetoder.

Denna doktorsavhandling har undersökt en ny sådan metod: internet-baserad psykodynamisk behandling (IPDT). Huvudpunkterna i avhandlingen är:

En stor studie med 272 deltagare visade att IPDT är lika effektiv som den mer etablerade ICBT för unga med depression. Det fanns inga signifikanta skillnader i resultat mellan de två metoderna.

En annan studie med 67 deltagare undersökte om känslornas reglering, alltså hur man hanterar sina känslor, påverkar behandlingsresultatet. Det visade sig att de som initialt hade större svårigheter med att reglera sina känslor förbättrades snabbare. Resultaten pekade även på att förbättringar i känslornas reglering under behandlingen ledde till bättre mårände.

Den tredje studien med 66 deltagare utforskade om plötsliga förbättringar under behandlingsförloppet kunde kopplas till bättre utfall. Resultaten visade att de som upplevde snabba förbättringar från en vecka till nästa hade bättre resultat efter behandlingen.

Sammanfattningsvis tyder avhandlingen på att IPDT är ett lovande alternativ till ICBT för unga med depression. IPDT verkar delvis fungera genom att hjälpa unga att bättre hantera sina känslor, och de som upplever plötsliga förbättringar har större chans att må bättre efter behandlingen.