Grattis Karin Lindqvist som disputerar idag!

Idag är en stor dag för psykologiforskningen vid Stockholms universitet. Karin Lindqvist kommer nämligen att vara den andra samma dag (!) att försvara sin doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen. Avhandlingen, som bär titeln ”Making connections – Outcomes, experiences and the therapeutic relationship in internet-delivered psychodynamic therapy for adolescent depression,” utforskar vikten och effektiviteten av internetbaserad psykodynamisk … Read more

Grattis Jakob Mechler som disputerar idag!

Idag är en speciell dag inom psykologiforskningen vid Stockholms universitet. Jakob Mechler kommer nämligen att vara den första av två att försvara sin doktorsavhandling på samma dag. För att säkerställa att den ena disputationen inte drar över i tid och att intresserade åhörare inte missar den andra (med Karin Lindqvist senare under dagen), har Jakobs … Read more

Psilocybin mot depression: Vår nya metaanalys djupdyker i risken för symptomförsämring

Depression är en allvarlig sjukdom, och en av fem svenskar får diagnosen under sin livstid. Trots omfattande forskning och flera olika tillgängliga behandlingsmetoder finns det en betydande grupp, upp till en tredjedel, som inte blir hjälpta av vare sig läkemedel eller psykoterapi. För denna grupp, de så kallade behandlingsresistenta, har psilocybin-assisterad terapi föreslagits som ett … Read more

Resultat från verkligheten: Studie av psykologisk behandling i Sörmland ger hopp

Vi nyligen fått en artikel accepterad i Nordic Psychology, där vi utforskade effekterna av psykologisk behandling för 325 patienter med svåra psykiatriska tillstånd i Sörmland. Det är viktigt att notera att studien inte inkluderade en kontrollgrupp (eftersom det rörde som sig om riktiga patienter i reguljär vård), vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. … Read more

Internationell expertpanel publicerar vägledande riktlinjer för digital mental hälsa

Jag har glädjen att presentera resultaten från ett internationellt tvärvetenskapligt expertpanelsmöte som ägde rum i Rom i december. Under två dagar diskuterade vi utmaningarna och möjligheterna med digitala innovationer inom psykisk hälsa. Resultatet är nu publicerat i BMJ Mental Health (Impact Factor: 13.6). Våra viktigaste rekommendationer var: Traditionella diagnostiska system (t ex DSM) inom mental … Read more

Dismantling, optimising, and personalising internet cognitive behavioural therapy for depression: a systematic review and component network meta-analysis

Internet cognitive behavioural therapy (iCBT) is a viable delivery format of CBT for depression. However, iCBT programmes include training in a wide array of cognitive and behavioural skills via different delivery methods, and it remains unclear which of these components are more efficacious and for whom. In a study that was just published in The Lancet … Read more

Psilocybin prövas mot depression i ny svensk studie

EDIT: Läs vår artikel om potentiella negativa effekter av psilocybin: Assessing the risk of symptom worsening in psilocybin-assisted therapy for depression: A systematic review and individual participant data meta-analysis. Se inslag (7 min) från TV4 där jag diskuterar en nyligen publicerad studie vid behandlingsresistent depression: https://www.tv4.se/klipp/va/13800120/svamp-kan-lindra-depression-galler-att-ha-respekt-for-det Se SVTs minidokumentär (16 minuter) SVT beskrivning: “Ayahuasca är … Read more

Sudden gains and large intersession improvements in internet-based psychodynamic treatment (IPDT) for depressed adolescents

Sudden gains have often been found associated with better treatment outcome across different psychiatric disorders. However, no studies have evaluated sudden gains in internet-based treatment targeting adolescent depression. Method: The sample consisted of 66 adolescents diagnosed with major depressive disorder, attending psychodynamic internet-based treatment. Effects of SGs were evaluated at posttreatment and 6-month follow-up. We … Read more

Internet Interventions for Adults with Anxiety and Mood Disorders: A Narrative Umbrella Review of Recent Meta-Analyses

Internet-delivered cognitive behaviour therapy (ICBT) has existed for 20 years and there are now several controlled trials for a range of problems. In this paper, we focused on recent meta-analytic reviews of the literature and found moderate to large effects reported for panic disorder, social anxiety disorder, generalized anxiety disorder, posttraumatic stress disorder, and major … Read more

Are physical activity and sedentary behavior related to depression?

Depression is an increasing public health concern with rising prevalence. Nevertheless, far from everyone seeks help or receives adequate treatment. Although psychotherapy and antidepressants still constitute the bulk of treatments offered, recent research suggests that physical activity (PA) can be a powerful adjunct therapy while sedentary behavior (SB) is a definite risk factor for developing … Read more