Resultat från verkligheten: Studie av psykologisk behandling i Sörmland ger hopp

Vi nyligen fått en artikel accepterad i Nordic Psychology, där vi utforskade effekterna av psykologisk behandling för 325 patienter med svåra psykiatriska tillstånd i Sörmland. Det är viktigt att notera att studien inte inkluderade en kontrollgrupp (eftersom det rörde som sig om riktiga patienter i reguljär vård), vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. … Läs mer

Internationell expertpanel publicerar vägledande riktlinjer för digital mental hälsa

Jag har glädjen att presentera resultaten från ett internationellt tvärvetenskapligt expertpanelsmöte som ägde rum i Rom i december. Under två dagar diskuterade vi utmaningarna och möjligheterna med digitala innovationer inom psykisk hälsa. Resultatet är nu publicerat i BMJ Mental Health (Impact Factor: 13.6). Våra viktigaste rekommendationer var: Traditionella diagnostiska system (t ex DSM) inom mental … Läs mer

Dismantling, optimising, and personalising internet cognitive behavioural therapy for depression: a systematic review and component network meta-analysis

Internet cognitive behavioural therapy (iCBT) is a viable delivery format of CBT for depression. However, iCBT programmes include training in a wide array of cognitive and behavioural skills via different delivery methods, and it remains unclear which of these components are more efficacious and for whom. In a study that was just published in The Lancet … Läs mer

Psilocybin prövas mot depression i ny svensk studie

EDIT: Nu stänger snart rekryteringen till den första kliniska prövningen i Sverige med psilocybin-assisterad terapi mot depression efter godkännande från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Studien leds av forskare från Karolinska Institutet. Läs mer och anmäl dig här: https://kipet.slso.sll.se/depr/ Se inslag (7 min) från TV4 där jag diskuterar en nyligen publicerad studie vid behandlingsresistent depression: https://www.tv4.se/klipp/va/13800120/svamp-kan-lindra-depression-galler-att-ha-respekt-for-det Se SVTs … Läs mer

Sudden gains and large intersession improvements in internet-based psychodynamic treatment (IPDT) for depressed adolescents

Sudden gains have often been found associated with better treatment outcome across different psychiatric disorders. However, no studies have evaluated sudden gains in internet-based treatment targeting adolescent depression. Method: The sample consisted of 66 adolescents diagnosed with major depressive disorder, attending psychodynamic internet-based treatment. Effects of SGs were evaluated at posttreatment and 6-month follow-up. We … Läs mer

Internet Interventions for Adults with Anxiety and Mood Disorders: A Narrative Umbrella Review of Recent Meta-Analyses

Internet-delivered cognitive behaviour therapy (ICBT) has existed for 20 years and there are now several controlled trials for a range of problems. In this paper, we focused on recent meta-analytic reviews of the literature and found moderate to large effects reported for panic disorder, social anxiety disorder, generalized anxiety disorder, posttraumatic stress disorder, and major … Läs mer

Are physical activity and sedentary behavior related to depression?

Depression is an increasing public health concern with rising prevalence. Nevertheless, far from everyone seeks help or receives adequate treatment. Although psychotherapy and antidepressants still constitute the bulk of treatments offered, recent research suggests that physical activity (PA) can be a powerful adjunct therapy while sedentary behavior (SB) is a definite risk factor for developing … Läs mer

Treating depression with virtual reality interventions

Depression is a common mental disorder with a large treatment gap. Low-intensity, automated Virtual Reality (VR) interventions (not requiring a therapist) is a scalable and promising solution now that VR is an accessible and mature, consumer technology. Yet unlike with phobias, there have been few attempts at translating evidence-based cognitive behavioral therapeutic (CBT) techniques for … Läs mer

The efficacy of app‐supported smartphone interventions for mental health problems: a meta‐analysis

Today we published a new paper in World Psychiatry (impact factor = 34). Although impressive progress has been made toward developing empirically‐supported psychological treatments, the reality remains that a significant proportion of people with mental health problems do not receive these treatments. Finding ways to reduce this treatment gap is crucial. Since app‐supported smartphone interventions … Läs mer