Grattis Lars-Göran Öst som fyller 70 idag

Min företrädare Lars-Göran Öst firades igår i sitt hem i Uppsala. Eftersom han varit en nyckelperson för den kognitiva beteendeterapins utveckling i Sverige var åtskilliga namnkunniga KBT-personer närvarande (exempelvis Anna Kåver).

Lars-Göran Öst utnämndes år 1992 till innehavare av en professur i klinisk psykologi, vilken var den första i sitt slag vid Stockholms universitet. Han arbetade som professor och föreståndare för den kliniska avdelningen vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet fram till sin pensionering år 2012. [Läs mer om institutionshistoriken här]

Öst har gjort ett flertal viktiga forskningsmässiga bidrag. Bland annat har han systematiskt genomfört studier kring specifika fobier. Hans vetenskapliga och kliniska kunnande är efterfrågat runt om i världen. Det vittnar alla de så kallade keynotes och workshops han hållit på internationella konferenser under decennier.

Den metod Öst utvecklat ”One Session Treatment” (som så passande förkortas på samma sätt som Lars-Görans efternamn skrivs internationellt, dvs OST) anses av den absoluta majoriteten vara den mest effektiva behandlingsmetoden för specifika fobier. Öst har verkligen en gedigen erfarenhet – redan år 1978 ansvarade han för ett temanummer om specifika fobier. Tillämpad avslappning är ännu en effektiv metod som förknippas med Lars-Göran. Metoden, som ofta förkortas TA, finns exempelvis med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid paniksyndrom.

Om du vill läsa mer om Lars-Göran Östs många och viktiga bidrag till den internationella forskningen så läs gärna vår hyllningsartikel som sammanfattar de viktigaste aspekterna av Östs vetenskapliga arbeten. artikeln publicerades i ett temanummer som gavs ut i samband med Östs pensionering.

Skicka Blommogram till Lars-Göran Öst!Vill du gratulera Lars-Göran? Det är inte försent! Genom denna länk kan man skicka blommor direkt till honom via Interflora. Överraska med ett Blommogram! :-)

…eller kontakta mig så får du hans epostadress.