Två sessioner i veckan mer effektivt än en session i veckan vid behandling av depression

Ett forskarteam från Holland har i en ny studie som blivit publicerad i British Journal of Psychiatry undersökt huruvida behandlingsintensitet (uttryckt i antal sessioner i veckan) påverkar resultaten vid behandling av depression. De hänvisar i artikeln till en tidigare metaregressionsanalys, som kom fram till att antal sessioner per vecka, snarare än totalt antal sessioner, korrelerade … Read more

Grattis Mårten Tyrberg som disputerar idag

Nya Doktorn Mårten Tyrberg med handledare och betygsnämnd samt opponent

Idag försvarar Mårten Tyrberg sin doktorsavhandling – Bringing psychological treatment to the psychiatric ward: Affecting patients, staff, and the milieu – vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag och Tobias Lundgren har varit handledare och opponent är professor Gillian Haddock från Manchester. I betygsnämnden ingick docent Lena Flyckt (Karolinska Institutet), professor Arto Hiltunen (Karlstads universitet), docent … Read more

Nästan all forskning struntar i terapeuteffekter – det är vanskligt visar vi i en ny simuleringsstudie

I dag publicerade vi en artikel i den välrenommerade tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology. Utgångspunkten är att vi noterat att så gott som ingen vetenskaplig prövning av psykoterapi tar statistisk hänsyn till att olika terapeuter kan vara olika bra på att leverera sin behandling. Detta gör i sin tur att risken för feltolkningar vid … Read more

Grattis Lars-Göran Öst som fyller 70 idag

Min företrädare Lars-Göran Öst firades igår i sitt hem i Uppsala. Eftersom han varit en nyckelperson för den kognitiva beteendeterapins utveckling i Sverige var åtskilliga namnkunniga KBT-personer närvarande (exempelvis Anna Kåver). Lars-Göran Öst utnämndes år 1992 till innehavare av en professur i klinisk psykologi, vilken var den första i sitt slag vid Stockholms universitet. Han arbetade … Read more

Nytt instrument mäter biverkningar i psykoterapi

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. I våras gick vi ut med en enkätundersökning. Den syftade till att fånga tidigare patienters upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum under tiden en genomgick en sådan behandling. Detta för att ta reda … Read more

Intervju i vetenskapsradion om biverkningar av terapi

På måndag klockan 13:35 sänder Sveriges Radio P1 ett program om negativa effekter av psykologisk behandling där jag medverkar. Att etablerad psykologisk behandling har goda och väldokumenterade effekter råder det inget tvivel om. Det finns idag en stor mängd av psykologiska behandlingar mot olika problem, allt från familjeterapi till internetbaserade behandlingar. Även om de allra … Read more

Posttraumatiskt stressyndrom kan behandlas via nätet enligt ny studie

Från och med i dag kan man ladda ner och gratis läsa den vetenskapliga rapporten om en ny Svensk metod för personer som drabbats av psykologiska problem till följd av trauma. Det är Linköpings och Stockholms universitet som står bakom studien. Sextiotvå personer, samtliga med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, inkluderades i studien. Syftet var att undersöka … Read more

Ny studie ställer KBT mot interpersonell terapi vid social fobi

I dag accepterades en unik psykoterapistudie där sex olika svenska universitet samarbetat (Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå, Lund och Östersund). Behandlingsstudien, som nu finns online i Journal of Anxiety Disorders, ställdes två behandlingsformer emot varandra. I den ena ringhalvan stod en mobiltelefonanpassad version av den så kallade SOFIE-behandlingen. SOFIE är ett internetbaserat program med behandlarstöd som … Read more

Kan psykoterapi ge biverkningar? I ny studie ger 74 svenska kliniker sin syn på saken

Vem som helst får i dag behandla psykisk sjukdom. Psykologförbundet vill jämställa behandling av psykiatriska diagnoser med somatiska sjukdomar, och vill därför att det ska införas ett förbud för icke legitimerad personal att ge behandling. Detta debatterades under en Almedalsvecka utan resultat. Det finns nämligen en stark invändning från kritiker som menar att det saknas … Read more