Grattis Lise Bergman Nordgren som disputerar idag!

Idag klockan 13:00 (I:101, Hus Ingvar) försvarar psykologen Lise Bergman Nordgren sin doktorsavhandling i psykologi. Lise har varit inskriven vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet sedan år 2009. Vi är tacksamma för FAS/FORTEs bidrag som gjorde detta projekt möjligt.

Titeln på Lise Bergman Nordgrens avhandling  är “Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders“. Huvudhandledare har professor Per Carlbring varit och professor Gerhard Andersson har agerat biträdande dito.

Opponenten är professor Jan Lisspers från Mittuniversitetet. I betygsnämnden ingår Rolf Sandell (Lund), Markus Jansson Fröjmark (Stockholm) samt Anna Wistedt Åberg (Stockholm). 

Dagen till ära så har en unik smartphone app gjorts. Den finns för gratis nerladdning här: my.yapp.us/DrLise

Smartphone app