Olämplig fråga: Jag har svårt att tala med attraktiva personer av motsatt kön

Idag publicerade vi en artikel i BMC-tidskriften Health and Quality of Life Outcomes (impact factor 2.27). Den svenska titeln på rapporten är ”Klinisk validering av en icke-heteronormativ version av social interaktion Anxiety Scale (SIAS)”.

Trots välkomnade förändringar i samhällets attityder och praxis gentemot sexuella minoriteter kan fall av heteronormativitet fortfarande finns inom vård och forskning. Heteronormativitet innebär att man antar att alla människor bildar man-kvinna-par. Eftersom verkligheten ser annorlunda ut är det viktigt att var uppmärksam och inte slentrianmässigt anta att avvikelser från denna norm är något negativt. Vissa frågeformulär har påståenden som är en kvarleva från tiden då homosexualitet ansågs vara en psykiatrisk störning. Ett exempel är Yale- Brown Obsessive Compulsive Scale som diskuterats i Läkartidningen. Ett annat exempel på är Social Interaction Anxiety Scale (SIAS ). SIAS är visserligen en giltig och tillförlitlig självskattningsskala av social ångest , men den innehåller en fråga som är olyckligt formulerad. Det är fråga 14 som har ett uttryckligt heteronormativt antagande om respondentens sexuella läggning, nämligen: ”Jag har svårt att tala med attraktiva personer av motsatt kön”. Denna heteronormativa skrivning kan förvirra, förolämpa eller stöta bort sexuella minoriteter. Dessutom är det oklart om det är just attraktiva personer eller om det är det faktum att de skulle kunna vara en potentiell partner. Vi omformulerade frågan så att formuläret inte antar något om personens sexuella läggning, och testade därefter denna i en klinisk population.

 

FRÅGA 14: “Jag har svårt att tala med attraktiva personer av motsatt kön”

 

Totalt inkluderades 129 deltagare med diagnosen social fobi. Dessa lottades till att först antingen besvara originalversionen eller vår reviderade dito. Därefter besvarades den andra versionen. Slutsatsen blev att vår reviderade version med en icke-heteronormativ formulering av fråga 14 gav goda psykometriska värden. Vi uppmanar alla att använda vår reviderade version i fortsättningen. Formuläret får användas gratis av alla. Vilken är då den mer lämpliga frågan? Svaret finner du i vår artikel :-) (den kan laddas ner gratis då den är publicerad med så kallad open access)

Referens:
Lindner, P., Martell, P., Bergström, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2013). Clinical validation of a nonheteronormative version of the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS). Health and Quality of Life Outcomes, 2013, 11:209. [DOI: 10.1186/1477-7525-11-209]

4 thoughts on “Olämplig fråga: Jag har svårt att tala med attraktiva personer av motsatt kön”

  1. Bra Per, kan man så börja använda er version eller är den copyrightskyddad? Ska ni göra en likadan studie av Y-BOCS?

Comments are closed.