Ny systematisk översikt: Så mycket motion behövs för att bota depression

Det är sedan länge känt att motion mot depression kan vara en minst lika bra behandlingsmetod som moderna antidepressiva läkemedel. Men hur intensivt måste man träna och hur ofta? I dag publicerades en artikel vi skrivit som försöker reda ut precis detta. Vår artikel kommer att vara med i ett specialnummer med titeln Exercise for mood and anxiety disorders: Mechanisms and treatment options. Redaktörer har varit Gordon Asmundson, Mike Powers och Jasper Smits.

Syftet med vår systematiska översikt var att ta reda på vad som sannolikt är det mest effektiva upplägget när det gäller fysisk aktivitet som behandling av egentlig depression. Vi sökte i de sedvanliga vetenskapliga databaserna (PsycINFO, PubMed och Scopus) och sållade ut de artiklar som var publicerade mellan 1990 och 2014. De skulle ha ett så kallat randomiserat kontrollerat studieupplägg och använda aerob eller anaerob träning. Efter en kvalitetsbedömning (som gjordes av två självständiga oberoende granskare) identifierades 12 studier. Slutsatsen av dessa var att följande var bäst:

 • Den fysiska aktiviteten ska vara individuellt anpassad
 • Den ska pågå i minst 30 minuter
 • Helst ska den utföras under handledning (snarare än på egen hand)
 • Frekvensen ska vara minst tre gånger per vecka

Tips: Läs också:  Promenadslöseri? Nej! Du får 22 gånger insatsen tillbaka! eller det kontroversiella inlägget Serotonin och depression – konsten att sälja en myt

Akademisk referens till vår översiktsartikel:
Nyström, M. B. T., Neely, G., Hassmén, P., & Carlbring, P. (2015). Treating Major Depression with Physical Activity: A Systematic Overview with Recommendations. Cognitive Behaviour Therapy, 44, 341-352. doi: 10.1080/16506073.2015.1015440

För den intresserade så kommer specialnumret att innehålla följande artiklar:

 • Exercise for Mood and Anxiety Disorders: The State-of-the Science (Powers et al.)
 • Running as Interoceptive Exposure for Decreasing Anxiety Sensitivity: Replication and Extension (Sabourin et al.)
 • Exercise Augmentation of Exposure Therapy for PTSD: Rationale and Pilot Efficacy Data (Powers et al.)
 • The Effects of a Hatha Yoga Intervention on Facets of Distress Tolerance (Medina et al.)
 • A Single Bout of Aerobic Exercise Reduces Anxiety Sensitivity but not Intolerance of Uncertainty or Distress Tolerance: A Randomized Controlled Trial (LeBouthillier et al.)
 • A Feasibility study on Combining Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy with Physical Exercise as Treatment for Panic Disorder—Treatment Protocol and Preliminary Results (Hovland et al.)
 • Effects of a Single Bout of Aerobic Exercise Versus Resistance Training on Cognitive Vulnerabilities for Anxiety Disorders (Broman-Fulks et al.)
 • A Pilot Test of the Additive Benefits of Physical Exercise to CBT for OCD (Rector et al.)
 • Treating Major Depression with Physical Activity: A Systematic Overview with Recommendations (Nyström et al.)
 • Aerobic Exercise Reduces Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Controlled Trial (Fetzner et al.)

Foto: Living Fitness UK via Flickr Creative Commons

2 thoughts on “Ny systematisk översikt: Så mycket motion behövs för att bota depression”

Comments are closed.