Smartphone tycks kunna kompensera för färre terapisessioner

För en tid sedan publicerade vi en artikel i PLOS one. I studien randomiserade vi 93 personer som uppfyllde depressionsdiagnosen till en av två grupper. Den ena gruppen fick traditionell kognitiv beteendeterapi med 10 sessioner under 10 veckor. Den andra gruppen fick också 10 veckors behandling, men endast 4 sessioner hos en behandlare. Hypotesen var att om de personer som endast får träffa en behandlare 4 gånger också använder en speciell mobiltelefonapplikation kanske resultatet ändå kan bli samma. Resultatet visade mycket riktigt att båda grupperna fick goda behandlingsutfall (inomgruppseffektstorlekarna var 1.35 respektive 1.47 medan mellangruppseffektstorleken var obetydlig).

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/Viary_diagram.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/Viary_diagram-620×563.png” width=”620″ align=”center” title=”Viary_diagram” frame=”true” icon=”image” caption=””]

Läs artikeln i sin helhet:
Ly, K. H., Topooco-Hjalmarsson, N.,Cederlund, H., Wallin, A., Bergström, J., Molander, O., Carlbring, P., & Andersson, G. (2015). Smartphone-supported versus full behavioural activation for depression: a randomised controlled trial. PLoS One, 10, e0126559. doi: 10.1371/journal.pone.0126559