Lär dig hävda dig själv konstruktivt – med full respekt för både dig själv och andra!

Har du svårt att säga nej? Tar du ofta på dig mer än du orkar? Tar det emot att reklamera en vara eller tjänst? Vi söker nu minst 200 personer som vi testa vår webbkurs i ‘konstruktiv självhävdelse’.

Konstruktiv självhävdelse är beteenden som återspeglar individens egna långsiktiga intressen. Det inbegriper förmågan att ”stå upp för sig själv” utan överdriven ångest, färdigheten att uttrycka sina känslor och att utöva sina egna rättigheter utan att kränka andras rättigheter. Med ’utöva sina rättigheter’ menas att både i icke-verbal och verbal handling uttrycka sina tankar, känslor och önskningar. Självhävdas det för mycket kallas för aggressiv självhävdelse. Självhävdas det för lite kallas det för passiv självhävdelse. Konstruktiv självhävdelse kan skiljas från aggressiv självhävdelse, det vill säga utövande av egna rättigheter på bekostnad av andras, passiv självhävdelse, det vill säga förnekande av egna rättigheter till förmån för andras och passiv- aggressiv självhävdelse, det vill säga bristande respekt för både egnas och andras rättigheter. Gränsdragningarna mellan kategorierna är ‘i verkligheten’ förstås flytande och ibland svåra att skilja åt.

Brist på konstruktiv självhävdelse kan förstås som antingen bristande färdigheter, svårigheter i att tolka ens omgivning eller svårigheter i att veta hur man ska bete sig. Oavsett hur man vill förstå sig på denna brist, har det visat sig att det finns många olika KBT-metoder (kognitiv beteendeterapi) som kan användas för att stärka personers förmåga till konstruktiv självhävdelse, bland annat rollspelsövningar, avslappningsövningar och färdighetsträning.

Läs mer om vår studie och hur du anmäler dig till vår (kostnadsfria) webbkurs: https://www.iterapi.se/sites/respekt/