Nått upp till H=100 i Google Scholar: En milstolpe i vetenskaplig genomslagskraft

När man pratar om forskning och dess påverkan hör man ibland termer som “bibliometri”, “citeringar” och “publiceringsfrekvens”. Dessa begrepp och mätvärden kan delvis hjälpa till när vi vill förstå en forskares inflytande och hur hens arbete påverkar andra inom vetenskapssamhället. För att bryta ner det: Vad är bibliometri? Bibliometri är, enkelt uttryckt, det kvantitativa studiet … Read more

18 år idag: Bröllop och disputation på samma dag!

Brölopp och disputation på samma dag

Idag för exakt 18 år sedan försvarade jag min avhandling (“Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet“). En av medlemmarna i betygsnämnden var professor Lars-Göran Öst. Det är fullt möjligt att jag missminner mig, men jag har för mig att Lars-Göran, under disputationen, sa något i stil med att “allting i avhandlingen är … Read more