Olika rekryteringsvägar ger olika patienter

Olika rekryteringsvägar ger olika patienter

Det finns numera ett stort antal publicerad vetenskapliga artiklar som utvärderat effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Resultatet har sammanfattats i flera metaanalyser som alla pekar mot att resultatet oftast är gott. Att det i princip alltid är bättre att få internetbehandling än att stå på väntelista är inte särskilt förvånande. Däremot kanske inte alla känner … Read more