Leder stillasittande och brist på fysisk aktivitet till depression?

Depression är en av de största orsakerna till mänskligt lidande idag, med cirka 300 miljoner drabbade världen över. Lidandet till trots söker bara hälften av dessa individer vård för sina besvär. Detta antas bero både på de kostnader och på det stigma som är förknippat med psykoterapi och medicinering. Av detta skäl är det viktigt … Read more