Nästan all forskning struntar i terapeuteffekter – det är vanskligt visar vi i en ny simuleringsstudie

I dag publicerade vi en artikel i den välrenommerade tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology. Utgångspunkten är att vi noterat att så gott som ingen vetenskaplig prövning av psykoterapi tar statistisk hänsyn till att olika terapeuter kan vara olika bra på att leverera sin behandling. Detta gör i sin tur att risken för feltolkningar vid statistisk hypotesprövning ökar. För att leda detta påstående i bevis genomförde vi en simuleringsstudie. Vi köpte helt enkelt datorkraft från Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2) instances. Detta för att kunna genomföra massiva beräkningar – hela 1,584 olika scenarier replikerade 2000 gånger vardera – på kort tid.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2018/08/figure1_JCCP.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2018/08/figure1_JCCP-1024×369.png” width=”1024″ align=”center” title=”” frame=”true” icon=”image” caption=””]

Den stora hjärnan bakom denna artikel är Kristoffer Magnusson som även skapat ett open source R paket med namnet “powerlmm“. Se gärna hans pedagogiska powerpointbilder från ett seminarium han höll på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2018/08/figure2_JCCP.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2018/08/figure2_JCCP-1024×1017.png” width=”1024″ align=”center” title=”” frame=”true” icon=”image” caption=””]

Läs artikeln i sin helhet:
Magnusson, K., Andersson, G., & Carlbring, P. (2018). The consequences of ignoring therapist effects in trials with longitudinal data: A simulation study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 86(9), 711-725. doi:10.1037/ccp0000333