Nästan all forskning struntar i terapeuteffekter – det är vanskligt visar vi i en ny simuleringsstudie

I dag publicerade vi en artikel i den välrenommerade tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology. Utgångspunkten är att vi noterat att så gott som ingen vetenskaplig prövning av psykoterapi tar statistisk hänsyn till att olika terapeuter kan vara olika bra på att leverera sin behandling. Detta gör i sin tur att risken för feltolkningar vid … Read more

En självutlämnande internetterapeut ger bättre depressionsbehandling?

Vi har analyserat 664 e-postmeddelanden i en depressionsbehandling. Mejlen kom från 5 internetterapeuter och skickades till totalt 42 olika patienter. Det är sedan länge känt att internetbaserad kognitiv beteendeterapi kan vara effektiv vid depression. Men för att nå bäst resultat bör det finnas en internetterapeut som vägleder. När Socialstyrelsen rekommenderar internetbehandling står det till och … Read more