Två nya studier om att övervinna sin perfektionism

Perfektionism kan beskrivas som tendensen att sätta upp extremt höga krav på sig själv och ibland även andra. Detta kan vara något som fungerar bra för individen och motiverar till prestation, men det riskerar för vissa att bli problematiskt – när de höga kraven istället leder till oro, undvikanden, prokrastinering och självkritik. Perfektionism kan även … Read more

Relationen mellan perfektionism och självmordstankar

Självmord är ett växande hälsoproblem och en utmaning för samhället. För att förhindra självmord behöver vi förstå faktorer som påverkar varför vissa utvecklar självmordstankar medan andra inte gör det. Perfektionism är just en sådan faktor som visat sig vara relaterad till studenters psykiska hälsa. Med perfektionism menar man tendensen att sätta upp extremt höga krav på … Read more

Behandling för personer som kämpar med höga krav – antagning nu!

I dagens samhälle kan människor uppleva stor press på att ständigt behöva prestera högt. Det är viktigt att ha en bra utbildning, göra karriär, vara en bra förälder, ha ett stort socialt nätverk, vara vältränad och äta rätt. Allt fler personer kämpar med höga krav på sig själva. När kraven blir orimligt höga och individen … Read more