TRAbee – Sveriges största behandlingsstudie mot depression och ångest smygöppnar för anmälningar idag

Besväras du av oro eller ångest? Eller känner du dig nedstämd, trött eller orkeslös? Upplever du sällan eller aldrig glädje? Om svaret på någon av dessa frågor är ja kan forskningsstudien ”En faktoriell randomiserad kontrollerad studie vid ångest och/eller depression där behandlingsform, behandlingslängd samt modererat diskussionsforum kontrasteras med varandra” vara något för dig. Forskningsstudien, som … Läs mer

16 experter: så kan virtual reality och psykologisk behandling integreras

Användningen av virtual reality (VR) och mixed reality (MR) ökar inom den kliniska psykologin. I en ny artikel, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy idag, har 16 experter tillsammans (däribland jag 😊) listat styrkor och svagheter, men även möjligheter för framtiden (samt möjliga hot mot dessa framsteg). Artikeln är publicerad som ”open … Läs mer

Så bra är Internetbaserad KBT om den förmedlas av psykologstudenter

Vi lever i en tid där människor spenderar allt mer tid uppkopplade mot internet och där sociala interaktioner som tidigare skedde i det verkliga livet har flyttat över till digitala plattformar. Samtidigt ökar också efterfrågan på vård för psykologiska besvär som depression och ångest. I dagens samhälle blir det alltså särskilt intressant att undersöka huruvida … Läs mer

Ny impact factor för ”min” tidskrift

Nu har årets ”impact factor” (IF) släppts. Alltså en sammanfattande siffra på hur stort genomslag en vetenskaplig tidskrift har (ju högre siffra desto bättre). Eftersom jag är chefredaktör för Cognitive Behaviour Therapy (CBT) så är alltid månadsskiftet juni/juli en extra spännande tid. Förra året var impact factor:n för Cognitive Behaviour Therapy: IF=4.413. Idag fick vi … Läs mer

Ny artikel i Lancet Psychiatry: beteendeaktivering bra vid depression (medan avslappning kan vara skadligt)

Genom ett stort internationellt samarbete har 76 randomiserade kontrollerade kliniska prövningar mot depression analyserats. De 11704 forskningspersonerna har deltagit i olika typer av behandlingar och varje typ av intervention kan nu enkelt jämföras på denna webbsida: https://esm.ispm.unibe.ch/shinies/cNMA_iCBT/ Läs artikel i sin helhet: Furukawa, T. A., Suganuma, A., Ostinelli, E. G., Andersson, G., Beevers, C. G., Shumake, … Läs mer

Vårdhunden Ludde

Per Carlbring är leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i psykologi vid Stockholms universitet. Tillsammans Golden Retrievern Ludde är de ett licensierat vårdhundsteam. Per forskar bland annat på olika sätt att behandla hundfobier. I en pågående studie jämförs behandling med virtual reality mot traditionell psykoterapi med exponeringsinslag. Studien heter ”Lucid Universal Digital Dog Exposure”, vilket … Läs mer

Grattis Rikard Sunnhed som disputerar 14 april!

Rikard Sunnhed disputerar den 14 april på sin doktorsavhandling med titeln ”Cognitive therapy and behavioral therapy for insomnia disorder: efficacy, moderators and mediators”. Var med på den digitala disputationen 14/4 kl 13:15 (ingen föranmälan krävs): https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64986273328 Opponent: Professor Ståle Pallesen, University of Bergen, Norge. Handledare: Docent Markus Jansson-Fröjmark, professor Per Carlbring och professor Hugo Hesser. … Läs mer

Grattis Lichen Ma som disputerar idag!

Idag försvarar doktorand Lichen Ma sin doktorsavhandling med titeln ”In search of the missing bias: Virtual reality based attentional bias modification for social anxiety”. Docent Martien Schrooten från Örebro Universitet kommer vara opponent. Handledare var Per Carlbring (huvudhandledare), Fredrik Jönsson samt Anne-Wil Kruijt. Disputationen sker digitalt – alla är välkomna att delta! Med anledning av coronaviruset … Läs mer

Psilocybin prövas mot depression i ny svensk studie

EDIT: Nu stänger snart rekryteringen till den första kliniska prövningen i Sverige med psilocybin-assisterad terapi mot depression efter godkännande från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Studien leds av forskare från Karolinska Institutet. Läs mer och anmäl dig här: https://kipet.slso.sll.se/depr/ Se inslag (7 min) från TV4 där jag diskuterar en nyligen publicerad studie vid behandlingsresistent depression: https://www.tv4.se/klipp/va/13800120/svamp-kan-lindra-depression-galler-att-ha-respekt-for-det Se SVTs … Läs mer