Internationell expertpanel publicerar vägledande riktlinjer för digital mental hälsa

Jag har glädjen att presentera resultaten från ett internationellt tvärvetenskapligt expertpanelsmöte som ägde rum i Rom i december. Under två dagar diskuterade vi utmaningarna och möjligheterna med digitala innovationer inom psykisk hälsa. Resultatet är nu publicerat i BMJ Mental Health (Impact Factor: 13.6). Våra viktigaste rekommendationer var:

  1. Traditionella diagnostiska system (t ex DSM) inom mental ohälsa kan vara otillräckliga på grund av sjukdomarnas komplexa natur. I stället kan metoder som är transdiagnostiska eller fokuserar på symptom visa sig vara mer effektiva och fördelaktiga inom området för digital mental hälsa. T ex finns det 227 sätt att uppfylla depressionsdiagnosen vilket gör att två personer med samma diagnos kan ha olika upplevelser och behandlingsbehov.
  2. Implementeringen av digitala verktyg i vården kräver både omfattande utbildning för kliniker och patienter och en organisatorisk förändring. Denna förändring bör inkludera utökade roller, som att införa digitala navigatorer för att stödja det traditionella vårdteamet.
  3. Integration av digital data, inklusive digital fenotypning, medför unika etiska utmaningar. Viktiga frågor som sekretess och informationsstyrning måste noggrant övervägas och hanteras.
  4. För att säkerställa att digitala innovationer har en varaktig effekt, är det nödvändigt att dessa verktyg och tjänster är tillgängliga för alla, oavsett teknisk kunskapsnivå, socioekonomisk status eller geografisk plats. Dessutom bör dessa verktyg utformas i samarbete med patientföreningar, vilket säkerställer att patienternas röster och behov prioriteras.
  5. Det är viktigt med standardiserade riktlinjer för rapportering för att effektivt sammanföra bevisen och vägleda klinisk implementering. Genom att standardisera rapporteringsmetoder kan vi tydligare syntetisera data och därigenom underlätta implementering av digitala innovationer i klinisk praxis.

Dessa rekommendationer pekar mot en framtid där hybridmetoder kombinerar fördelarna med både digital och personlig psykologisk behandling.

Läs artikeln i sin helhet:
Smith, K. A., Blease, C., Faurholt-Jepsen, M., Firth, J., Van Daele, T., Moreno, C., Carlbring, P., Ebner-Priemer, U. W., Koutsouleris, N., Riper, H., Mouchabac, S., Torous, J., & Cipriani, A. (2023). Digital mental health: challenges and next steps. BMJ mental health, 26(1), e300670. doi:10.1136/bmjment-2023-300670

Bild: Midjourney “computer, smartphone, optimism, optimistic, seed 1119923940, –aspect 7:4”