Konstruktiv självhävdelse: Nyckeln till bättre psykisk hälsa

Update (2023-07-15) : Nu kan du gratis ta del av allt material via: https://100respekt.se

Vi har precis publicerat en artikel i tidskriften Internet Interventions. I studien undersökte vi effektiviteten av en internetbaserad intervention. Kursen var speciellt utformad för att öka förmågan att våga stå upp för sig själv, vilket är en central del i kognitiv beteendeterapi. Trots dess betydelse har just självhävdelse inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i aktuell klinisk forskning.

Konstruktivt självhävdande kommunikation
1) Passiv kommunikation kränker dina egna rättigheter till förmån för andra personers behov.
2) Aggressiv kommunikation kränker andra personers rättigheter. De egna behoven har överhanden.
3) Konstruktivt självhävdande kommunikation respekterar både andra personers rättigheter och dina egna rättigheter.

Syftet med vår studie var att undersöka effekten av en 8-veckors transdiagnostisk intervention som särskilt syftade till att lära ut konstruktiv självhävdelse. Vi lottade 210 deltagare slumpmässigt in i tre grupper: terapeutledd självhjälp, ren självhjälp och en väntelistkontrollgrupp.

Innehållet i Respekt i Kvadrat
Innehållet i Respekt i Kvadrat

Vi mätte effekten direkt efter programmets slut samt vid en 12-månaders uppföljning. Huvudutfallsmått var i vilken grad man vågade stå upp för sig själv. Vi tittade även på ångest, depression och allmänt välbefinnande. Några av formulären var Adaptive and Aggressive Assertiveness Scales, the Rathus Assertiveness Schedule, PHQ9, GAD7, the Liebowitz Social Anxiety Scale.

Våra resultat visar att båda behandlingsgrupperna var signifikant bättre än väntelistan. Sammantaget gav de två behandlingsförhållandena liknande effekter, dvs att ha terapeutstöd gav inte signifikant bättre resultat. Generellt ökade deltagarnas förmåga att stå upp för sig själv, samtidigt som det också förbättrade det allmänna välbefinnandet.

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Hagberg, T., Manhem, P., Oscarsson, M., Michel, F., Andersson, G., & Carlbring, P. (2023). Efficacy of transdiagnostic cognitive-behavioral therapy for assertiveness: A randomized controlled trial. Internet Interventions, 32, 100629. doi:10.1016/j.invent.2023.100629

Bild: Midjourney “two attractive people arguing with eachother”, seed: 881981589