Resultatet från stort internationellt samarbete: Kognitiv beteendeterapi särskilt effektivt vid svår social ångest

Idag, den 31 maj 2023, är vi stolta över att kunna dela med oss av vår senaste artikel som publiceras i den högt ansedda tidskriften JAMA Psychiatry (med en impact factor på 25.94). Vi har granskat hur effektiv kognitiv beteendeterapi (KBT) är för personer med social ångeststörning (därför bytte diagnosen ‘social fobi’ namn) av olika svårighetsgrader. Resultaten är uppmuntrande, särskilt för dem som lider av svår social ångest.

I vår artikel har vi genomfört en omfattande analys av individdata från 12 olika studier, med totalt 1246 deltagare från flera olika länder. Målet var att undersöka hur svårighetsgraden av social ångest påverkar effekten av KBT. Denna fråga är av stor betydelse, eftersom svaret kan hjälpa oss att skräddarsy behandlingsstrategier för att möta varje individs unika behov.

Våra resultat visade att personer med en högre grad av social ångest vid behandlingens början upplevde en större minskning av sina symtom efter att ha genomgått KBT. Det innebär att även om de allra flesta kan dra nytta av KBT, kan de med svårare symtom uppleva större förbättringar.

Detta är ett viktigt framsteg i vår förståelse för hur KBT kan användas för att behandla social ångest. Det visar att KBT inte bara är effektivt generellt sett, utan att det också kan ha en särskilt stark inverkan på de som lider mest (effektstorleken för de med svår social ångest var d=1.13 medan för de med mildare former hade d=0.54).

Dessa resultat är betydelsefulla. De visar att KBT kan vara ett särskilt effektivt verktyg för att hjälpa personer med svår social ångest, och understryker vikten av att anpassa behandlingsstrategier till patientens individuella behov och omständigheter.

Ju VÄRRE symtom vid behandlingsstarten, desto BÄTTRE behandlingsutfall. Länk: Läs artikeln i sin helhet hos JAMA Psychiatry
Ju VÄRRE symtom vid behandlingsstarten, desto BÄTTRE behandlingsutfall. Länk: Läs artikeln i sin helhet hos JAMA Psychiatry

Vi vet att varje person är unik, och att det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Därför är det så viktigt att vi fortsätter att utforska och förstå hur olika behandlingsmetoder kan anpassas för att ge bästa möjliga resultat.

Huvudresultaten från vår studie var:

  1. Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara särskilt effektivt för personer med svår social ångest. Detta innebär att personer med mer uttalade symtom kan uppleva större förbättringar efter att ha genomgått KBT.
  2. Behandlingsstrategier bör anpassas efter patientens individuella behov och omständigheter. Detta understryker vikten av att skräddarsy behandlingsplaner för att möta varje individs unika behov, vilket kan bidra till att förbättra behandlingsresultaten.
  3. Vår forskning fortsätter att visa att KBT är en viktig behandlingsmetod för social ångest. Detta stöder den befintliga litteraturen som visar att KBT är en effektiv behandlingsmetod för denna störning.

Läs artikeln i sin helhet:
Scholten, W., Seldenrijk, A., Hoogendoorn, A., Bosman, R., Muntingh, A., Karyotaki, E., Andersson, G., Berger, T., Carlbring, P., Furmark, T., Bouchard, S., Goldin, P., Kampmann, I., Morina, N., Kocovski, N., Leibing, E., Leichsenring, F., Stolz, T., van Balkom, A., & Batelaan, N. (2023). Baseline severity as a moderator of the waiting list–controlled association of cognitive behavioral therapy with symptom change in social anxiety disorder: A systematic review and individual patient data meta-analysis. JAMA Psychiatry, 80(8), 822–831. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.1291

 

Bild: Midjourney “social anxiety, public speaking, seed 91210279 –aspect 7:4”