Klientbeteenden i internetterapi – en innehållsanalys av textmeddelanden skrivna under behandlingen

Idag publiceras en artikel i en vetenskaplig tidskrift som bygger på Mattias Segerlund och Natalie Svartvattens psykologexamensuppsats. I studien undersökte vi om vad och hur en klient skriver kan säga något om hur det kommer att gå. Det vill säga om skriftliga klientbeteenden korrelerar med dels symtomförändring, dels antalet slutförda behandlingsmoduler.

Totalt inkluderades 29 deltagare med mild till måttlig depression. En innehållsanalys med åtta deduktiva och två induktiva beteendekategorier genomfördes på samtliga krypterade textmeddelanden och hemuppgiftssvar skickade från dessa deltagare till sin internetterapeut. Signifikanta korrelationer återfanns i förhållande till symtomförändring för “Observerar positiva konsekvenser” (r=.49) och ”Allians” (r=42). Med genomförda moduler korrelerade sju beteendekategorier. Resultaten tyder på att text som uttrycker allians och om att observera positiva konsekvenser kan användas som indikationer på hur behandlingen fortlöper.

Vad en klient skriver till sin internetterapeut förutsäger behandlingseffekten

Studiens resultat kan användas av internetterapeuter för att individualisera behandlingen och göra den så effektiv som möjligt. Sammanfattningsvis visar denna studie att klientbeteenden kan identifieras i text i internetbaserad kognitiv beteende terapi och att dessa står i direkt relation till behandlingsutfallet.

Läs artikeln i sin helhet:
Svartvatten, N., Segerlund, M., Dennhag, I., Andersson, G., & Carlbring, P. (in press). A content analysis of client e-mails in guided internet-based cognitive behavior therapy for depression. Internet Interventions. doi:10.1016/j.invent.2015.02.004