Klientbeteenden i internetterapi – en innehållsanalys av textmeddelanden skrivna under behandlingen

Idag publiceras en artikel i en vetenskaplig tidskrift som bygger på Mattias Segerlund och Natalie Svartvattens psykologexamensuppsats. I studien undersökte vi om vad och hur en klient skriver kan säga något om hur det kommer att gå. Det vill säga om skriftliga klientbeteenden korrelerar med dels symtomförändring, dels antalet slutförda behandlingsmoduler. Totalt inkluderades 29 deltagare … Read more