Konsensus är nådd: så mäter man biverkningar i psykoterapi

Idag publiceras det första numret av en helt ny vetenskaplig tidskrift. Tidningen – som för att spara miljön endast ges ut elektroniskt – heter Internet interventions. I detta första nummer finns, förutom en editorial, även två nya artiklar kring biverkningar av psykoterapi.

I den första artikeln har 10 av världens ledande behandlingsforskare inom internetterapi samlats och tänkt till. Detta tänkande gjordes på ett strukturerat sätt – nämligen genom den så kallade Delfi-metoden. Genom att först självständigt fått fundera kring ämnet och därefter läst och reviderat sina tankar har biverkningsfenomenet verkligen stötts och blötts. Det är nämligen känt att långt ifrån alla patienter blir bra. Detta oavsett behandling. Vissa pratar till och med om ”Extreme Nonresponse”.

Någonstans mellan 5 och 10 procent upplever till och med en försämring. Orsaken till kräftgången i måendet kan variera, men en förklaring är så kallade negativa effekter. Det vill säga oönskade biverkningar som behandlingen kan ge upphov till. Det kan exempelvis handla om att fastna i ältande, ökad ångest eller relationssvårigheter. I artikeln “Consensus statement on defining and measuring negative effects of Internet interventions” presenteras först en genomgång av litteraturen. Men framför allt ges förslag på hur man kan klassificera och mäta negativa effekter.

I den andra artikeln (”Side Effects in Internet-based Interventions for Social Anxiety Disorder”) presenteras de biverkningar som en behandling mot social fobi gav upphov till. Det var en studie med 133 personer som genomgick två olika behandlingar under loppet av 11 veckor. Totalt uppgav 19 personer (14%) att de faktiskt hade upplevt negativa effekter under behandlingens gång. Den vanligaste konsekvensen var antingen att nya symtom uppkom eller att tidigare upplevda dito förvärrades. Den absoluta majoriteten uppgav att dessa negativa effekter var högst temporära och därmed övergående. Du kan läsa artiklarna gratis (tack vare så kallad open access publicering) via länkarna nedan: