Mega-analys av hjärnstruktur vid social ångest

Social ångest, eller social fobi, är en av de vanliga ångestsjukdomarna. Mellan 6 % och 13 % beräknas någon gång under livet drabbas. Resultaten från tidigare forskning på strukturella förändringar kopplade till social ångest har varit inkonsekventa både när det gäller riktningen hos förändringar av grå substans i olika hjärnområden och när det gäller kopplingarna mellan hjärnstruktur och symtom vid social ångest. En orsak till detta kan vara alltför små stickprov i tidigare studier. Genom samarbete mellan flera olika forskningscenter i olika länder fick vi i denna studie möjlighet att göra MR-avbildningar för att samla in data från en större grupp patienter med social ångest.

Vi använde oss av VBM (voxelbaserad morfometri) för att undersöka förändringar i volymen av grå substans i vissa på förhand definierade områden hos 174 personer med diagnos social ångest jämfört med 213 personer utan diagnos. Baserat på tidigare forskning fokuserade vi på förändringar i följande områden: basala ganglierna, det amygdala-hippocampala komplexet, prefrontalcortex och parietala cortex inklusive precuneus.

Resultaten visade att patienter med social ångest hade större volym grå substans i högra putamen (i basala ganglierna). Denna förändring korrelerade med högre skattning av social skattning enligt LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale). Högra putamen ingår i dorsala striatum. Dorsala striatum är i sin tur del av ett nätverk som är viktigt för inlärning av handlingar baserat på vilka konsekvenser man förutser att handlingarna får, samt för reglering av kognitivt och emotionellt beteende. Vi hittade däremot inte några skillnader i de övriga regionerna när vi jämförde de som hade social ångest med kontrollgruppen.

Text: Hedvig Nettelblad

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2017/10/gfxabstractmegaanalysis.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2017/10/gfxabstractmegaanalysis-1024×294.jpg” width=”1024″ align=”center” title=”” frame=”true” icon=”image” caption=”Largest sample available for analysis to date: 174 SAD-patients vs 213 controls”]

Läs artikeln i sin helhet:

Bas-Hoogendam, J. M., van Steenbergen, H., Nienke Pannekoek, J., Fouche, J.-P., Lochner, C., Hattingh, C. J., Cremers, H. R., Furmark, T., Månsson, K. N. T., Frick, A., Engman, J., Boraxbekk, C.-J., Carlbring, P., Andersson, G., Fredrikson, M., Straube, T., Peterburs, J., Klumpp, H., Phan, K. L., Roelofs, K., Veltman, D. J., van Tol, M.-J., Stein, D. J., & van der Wee, N. J. A. (2017). Voxel-based morphometry multi-center mega-analysis of brain structure in social anxiety disorder. NeuroImage: Clinical, 16, 678-688. doi:10.1016/j.nicl.2017.08.001