Mega-analys av hjärnstruktur vid social ångest

Social ångest, eller social fobi, är en av de vanliga ångestsjukdomarna. Mellan 6 % och 13 % beräknas någon gång under livet drabbas. Resultaten från tidigare forskning på strukturella förändringar kopplade till social ångest har varit inkonsekventa både när det gäller riktningen hos förändringar av grå substans i olika hjärnområden och när det gäller kopplingarna … Read more

Grattis Kristoffer NT Månsson som disputerade idag!

Idag försvarade doktorand Kristoffer NT Månsson sin avhandling med titeln “Restructuring the socially anxious brain: Using magnetic resonance imaging to advance our understanding of effective cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder”. Det var en mycket bra disputationsakt där opponenten Philippe Goldin från University of California gjorde tillställningen både trevlig och lärorik men utan att … Read more

Så ändras hjärnan efter KBT-behandling av Social fobi

Idag publicerade vi en ny studie i Nature tidskriften Translational Psychiatry (impact factor 4.360). Artikeln handlar om hur hjärnan förändras av kognitiv beteendeterapi. Här är en engelsk sammanfattning av artikeln: Cognitive behavior therapy (CBT) is an effective treatment for social anxiety disorder (SAD), but many patients do not respond sufficiently and a substantial proportion relapse … Read more