Resultaten klara för 1-sessionsbehandling av talarskräck

Idag publicerade vi världens första 1-sessionsbehandling för talarskräck där terapeuten tog hjälp av virtual reality teknik. Totalt randomiserade vi 50 personer till att antingen få komma till oss under 3 timmar för en individuell behandlingssession eller till en kontrollgrupp (för att säkerställa att resultaten inte beror på spontansförbättring). Under sessionen hjälpte en blivande psykolog patienten att göra en rad olika talarövningar i virtual reality. Efter denna ganska intensiva träff skötte patienten den resterande behandlingen via nätet under några få veckor. Resultatet visade sig var över förväntan och resultaten höll i sig både vid 6 och 12 månaders uppföljning (stor genomsnittlig inomgruppseffektstorlek på Cohen’s d = 1.67).

Detta är början på en intressant utveckling där de traditionella psykologmötena kan bli ännu bättre om man “beväpnar” terapeuten med moderna verktyg så som virtual realiy, säger Per Carlbring. Det är inte frågan om antingen teknik eller riktiga fysiska möten med en behandlare – här handlar det om att kombinera för att få det bästa av två världar.

TIPS: Se en SVT-video om hur behandlingen går till:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kan-vr-hjalpa-mot-social-fobi

Läs artikeln i sin helhet:
Lindner, P., Miloff, A., Fagernäs, S., Andersen, J., Sigeman, M., Andersson, G., Furmark, T., & Carlbring, P. (2019). Therapist-led and self-led one-session virtual reality exposure therapy for public speaking anxiety with consumer hardware and software: A randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders, 61, 45-54. doi:10.1016/j.janxdis.2018.07.003 [Free download until 2019-03-02]