Sätt dig själv i första rummet – Vetenskapligt testade verktyg för konstruktiv självhävdelse nu tillgängliga gratis

Vi vet att det kan vara utmanande att konstruktivt stå upp för oss själva, men vi tror också att det är avgörande för vår psykiska hälsa. Och vi har forskning för att stödja detta!

Vi är stolta över att meddela att vår vetenskapliga artikel nyligen publicerades i tidskriften ‘Internet Interventions’. Vi undersökte effektiviteten av en internetbaserad intervention, speciellt utformad för att öka förmågan att stå upp för sig själv – en central del i kognitiv beteendeterapi.

Vårt studie visar att konstruktivt självhävdande kommunikation, som respekterar både andras och dina egna rättigheter, kan leda till förbättringar i vårt allmänna välbefinnande. Vi observerade denna effekt i både terapeutledda och rena självhjälpsgrupper. Du kan läsa hela studien här: https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100629

Och nu kommer den bästa delen: allt detta material, baserat på vår forskning och kognitiv beteendeterapi, är nu GRATIS och tillgängligt för alla. Vårt verktyg ‘100% respekt’ är designat för att hjälpa dig att övervinna hinder, identifiera och ändra hinder för konstruktivt beteende i ditt dagliga liv. Du kan hitta det här: https://100respekt.se (ingen inloggning eller annat krångel!)

Låt oss arbeta tillsammans för att bli starkare, att öka vår förmåga att stå upp för oss själva och bygga en mer respektfull värld.

Konstruktivt självhävdande kommunikation
1) Passiv kommunikation kränker dina egna rättigheter till förmån för andra personers behov.
2) Aggressiv kommunikation kränker andra personers rättigheter. De egna behoven har överhanden.
3) Konstruktivt självhävdande kommunikation respekterar både andra personers rättigheter och dina egna rättigheter.