Psilocybin mot depression: Vår nya metaanalys djupdyker i risken för symptomförsämring

Depression är en allvarlig sjukdom, och en av fem svenskar får diagnosen under sin livstid. Trots omfattande forskning och flera olika tillgängliga behandlingsmetoder finns det en betydande grupp, upp till en tredjedel, som inte blir hjälpta av vare sig läkemedel eller psykoterapi. För denna grupp, de så kallade behandlingsresistenta, har psilocybin-assisterad terapi föreslagits som ett potentiellt alternativ.

Även om resultaten hittills har varit mestadels positiva, är det viktigt att fråga oss själva: Är detta verkligen ett genombrott eller är det för tidigt att fira? För att undersöka detta mer ingående, samlade vi rådata från tidigare publicerade internationella behandlingsstudier och genomförde en patientnivåanalys. Detta gjordes för att få bättre statistisk styrka än vad de enskilda studierna kunde erbjuda.

Vi var särskilt intresserade av att undersöka hur ofta symptomen faktiskt kan förvärras under denna typ av behandling, och om det fanns specifika faktorer som kunde påverka utfallet.

Resultatet av vår metaanalys (som idag publicerades i Psychiatry Research; impact factor 11,3) visade att risken för symptomförsämring med psilocybin-assisterad terapi inte var större än med traditionell medicinsk behandling, i detta fall escitalopram (SSRI). Inga av de undersökta demografiska faktorerna, såsom ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå eller sysselsättning, visade sig ha någon märkbar inverkan på behandlingsresponsen.

Visst är dessa resultat uppmuntrande, men vi behöver mer forskning för att fullt ut bekräfta våra fynd. Jag ser fram emot att fortsätta utforska detta och att dela med mig av våra insikter längs vägen.

Läs vår artikel i sin helhet:
Simonsson, O., Carlbring, P., Carhart-Harris, R., Davis, A. K., Nutt, D. J., Griffiths, R. R., Erritzoe, D., & Goldberg, S. B. (2023). Assessing the risk of symptom worsening in psilocybin-assisted therapy for depression: A systematic review and individual participant data meta-analysis. Psychiatry Research, 327, 115349. doi:10.1016/j.psychres.2023.115349

Bild: Midjourney (prompt “side effects, pills, psilocybin-assisted psychotherapy”)