Psychometric properties the Jonsson-Abbott Scale

Traditionally, gambling and problem gambling research relies on cross-sectional and retrospective designs. This has compromised identification of temporal relationships and causal inference. To overcome these problems a new questionnaire, the Jonsson-Abbott Scale (JAS), was developed and used in a large, prospective, general population study, The Swedish Longitudinal Gambling Study (Swelogs). The JAS has 11 items … Read more

Jonsson-Abbott Scale – nytt formulär mäter viktiga dimensioner kopplade till utveckling av problemspelande

Traditionellt sett har man undersökt spelande och problemspelande genom tvärsnittsstudier och retrospektiva forskningsupplägg. Det gör det svårt att dra slutsatser om tidsmässiga förhållanden och orsakssamband. För att komma till rätta med detta utvecklades frågeformuläret JAS (Jonsson-Abbot Scale [ladda ner här!]) som använts i den stora prospektiva studien Swelogs (Swedish Longitudinal Gambling Study). JAS består av … Read more