Psilocybin mot depression: Vår nya metaanalys djupdyker i risken för symptomförsämring

Depression är en allvarlig sjukdom, och en av fem svenskar får diagnosen under sin livstid. Trots omfattande forskning och flera olika tillgängliga behandlingsmetoder finns det en betydande grupp, upp till en tredjedel, som inte blir hjälpta av vare sig läkemedel eller psykoterapi. För denna grupp, de så kallade behandlingsresistenta, har psilocybin-assisterad terapi föreslagits som ett … Read more

Psilocybin prövas mot depression i ny svensk studie

EDIT: Läs vår artikel om potentiella negativa effekter av psilocybin: Assessing the risk of symptom worsening in psilocybin-assisted therapy for depression: A systematic review and individual participant data meta-analysis. Se inslag (7 min) från TV4 där jag diskuterar en nyligen publicerad studie vid behandlingsresistent depression: https://www.tv4.se/klipp/va/13800120/svamp-kan-lindra-depression-galler-att-ha-respekt-for-det Se SVTs minidokumentär (16 minuter) SVT beskrivning: “Ayahuasca är … Read more