Behandlingsplattformen Iterapi – 18 års erfarenheter av internetterapi

Under de senaste åren har användningen av internet och modern informationsteknologi inneburit stora förändringar för hur psykiskologisk behandling tillgängliggörs. Metaanalyser har visat att psykologisk behandling som administreras via internet, som till exempel internetbaserad KBT, ger lika goda effekter som ”vanlig” terapi, ansikte mot ansikte. I en nyligen antagen artikel beskriver vi behandlingsplattformen Iterapi som utvecklats vid Linköpings universitet, och delar med oss av våra erfarenheter från de 18 år som plattformen funnits.

Plattformen Iterapi har använts i en mängd olika studier och behandling via plattformen har hjälpt patienter med åtskilliga olika problem, från hörselnedsättning och tinnitus till ångest och depression. Plattformen utvecklades primärt för att kunna genomföra forskningsstudier och har gradvis byggts upp under 18 års tid. Varje behandlingsstudie som genomförs på plattformen har sin egen webbplats med sitt eget datautrymme, språk och design. Iterapi har stöd för en mängd olika språk och hela gränssnittet, inklusive systemet för interna meddelanden, finns för närvarande tillgängligt på engelska, svenska, tyska, rumänska och hebreiska.

När man loggar in på Iterapi kommer såväl patienter som terapeuter till en översiktlig startsida. Terapeuterna får här möjlighet att se hur sidan ser ut för patienterna, men har utöver det åtkomst till en administrativ sektion som inte är tillgänglig för patienterna. I denna sektion har terapeuten tillgång till frågeformulärssvar och grafer över resultaten, arbetsbladssvar och hur långt patienterna kommit i behandlingsmodulerna. På startsidan finns ett aviseringscenter, där användarna meddelas om det finns saker de måste hantera, till exempel nya meddelanden från terapeuten, en ny chattinbjudan eller ett nytt frågeformulär som ska besvaras. En viktig egenskap hos startsidan är att layouten är responsiv, vilket innebär att den är överskådlig och lätt att använda oavsett vilken enhet – smartphone, surfplatta eller dator – som använder loggar in med.

Behandlingsdelarna av Iterapi-plattformen har tagits fram för att vara flexibla och möjliga att anpassa till olika behandlingsupplägg. De komponenter som ingår är en självhjälpsinriktad behandlingssektion, arbetsblad för informationsinsamling, ett kommunikationssystem (ljud/video/text) och diskussionsforum. Det finns även en frågeformulärsmodul i systemet som är väl integrerad i behandlingskomponenterna.

Utvecklingen av plattformen pågår ständigt och exempelvis är nya funktioner på gång för att få till lättanvänd videokommunikation. Systemets säkerhet är hela tiden i fokus under arbetet och gör anspråk på en stor del av utvecklingsresurserna. För att fortsätta utvecklingen av systemet och hitta lösningar på de svårigheter som uppstår är vi beroende av fortsatt återkoppling och synpunkter från forskare och användare.

[ Sammanfattat av Hedvig Nettelblad ]

Läs artikeln i sin helhet:

Vlaescu, G., Alasjö, A., Miloff, A., Carlbring, P., & Andersson, G. (in press). Features and functionality of the Iterapi platform for internet-based psychological treatment. Internet Interventions. doi: 10.1016/j.invent.2016.09.006

2 thoughts on “Behandlingsplattformen Iterapi – 18 års erfarenheter av internetterapi”

Comments are closed.