Grattis Henrik Josephson som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Henrik Josephson på en avhandling med namnet “Motivational interviewing (MI) and cognitive behavioral group therapy in the treatment of gambling disorder : efficacy, sensitivity to contemporary alcohol problems, and processes in MI“. Lars Forsberg var huvudhandledare och jag var tillsammans med Ingvar Rosendahl och Asgeir R. Helgason stolta biträdande handledare. Opponenten David Hodgins grillade Henrik med både många viktiga och kluriga frågor. Det bestående intrycket från disputationsakten var opponentens fina förmåga att – i sann motiverande samtalsanda – locka fram högkvalitativ vetenskapligt “forskningsprat” som fick Henrik att glänsa! Betygsnämnden, som bestod av Professor Agneta Öjehagen (Lunds Universitet), docent Lene Lindberg (Karolinska Institutet) och docent Anders C. Håkansson (Lunds Universitet) beslutade enhälligt att godkänna Henrik – han ska från klockan 13:35 idag tituleras doktor Henrik Josephson :-)

Bilden nedan är tagen precis efter tillkännagivandet men innan den traditionella skålen till den nya doktorn – längst till höger syns ordföranden docent Stefan Borg.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/10/20161021_133620.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/10/20161021_133620-1024×768.jpg” width=”1024″ align=”center” title=”Henrik Josephson med betygsnämnd och ordförande” frame=”true” icon=”image” caption=””]

I. Carlbring, P., Jonsson, J., Josephson, H., & Forsberg, L. (2010). Motivational interviewing versus cognitive behavioral group therapy in the treatment of problem and pathological gambling: a randomized controlled trial. Cogn Behav Ther, 39(2), 92-103.

II. Josephson, H., Carlbring, P., Forsberg, L., & Rosendahl, I. (2016). People with gambling disorder and risky alcohol habits benefit more from motivational interviewing than from cognitive behavioral group therapy. PeerJ, 4, e1899.

III. Josephson, H., Forsberg, L., Carlbring, P., & Rosendahl, I. (2016). Evaluation of processes in motivational interviewing in a setting of gambling disorder treatment. [Manuscript]