ERiCA – Internetbaserad behandling för dig som är 15-18 år och lider av depression

Med start idag kan man anmäla sig till vår psykodynamiska behandling på internet. Projektet är bekostat av Kavlifonden. Behandlingsprogrammet uppmuntrar utforskande av våra känslor, relationsmönster och tankar om oss själva och andra. Fokus ligger på hur vi har och har haft det i nära relationer och tillsammans försöker vi se om det finns återkommande mönster i viktiga relationer som behöver arbetas med.

Under behandlingen arbetar vi med att beskriva och sätta ord på känslor, särskilt motsägelsefulla känslor, känslor som upplevs som besvärande eller hotande, och känslor som är svåra att hantera. Genom att förstå bättre vad som sker inom dig och i relation till andra blir du friare att i större utsträckning välja hur du vill leva ditt liv.

Flera studier har visat att psykodynamisk behandling leder till att de flesta patienter förbättras avseende sin depression, nedstämdhet och ångest. Effekten kvarstår ofta över tid. Den ökade förståelsen för oss själva, vår sårbarhet och vår styrka ger ofta möjligheter att ta bättre hand om oss själva i framtiden vilket gör att risken för återfall i depression minskar.

All behandling sker via  internet och du får kontakt med behandlare via chatt och/eller meddelanden. Behandlingen är en del av ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.