ERiCA – Internetbaserad behandling för dig som är 15-18 år och lider av depression

Med start idag kan man anmäla sig till vår psykodynamiska behandling på internet. Projektet är bekostat av Kavlifonden. Behandlingsprogrammet uppmuntrar utforskande av våra känslor, relationsmönster och tankar om oss själva och andra. Fokus ligger på hur vi har och har haft det i nära relationer och tillsammans försöker vi se om det finns återkommande mönster … Read more

Upplevelsemässigt undvikande och oro hos föräldrar till barn med cancer

I veckan publicerade vi en ny studie i Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Vi ville ta reda på hur föräldrar till barn som fått en cancerdiagnos hanterade situationen och särskilt undersöka det som kallas ”Upplevelsemässigt undvikande”. Psykologen  Sandra Weineland har sammanfattat upplevelsemässigt undvikande på följande sätt: ”Föreställ dig en kanin jagad av en … Read more