Därför uppfattas spindlar som så otäcka

Spindelfobi är vanligt, men väldigt lite är känt kring vilka faktiska egenskaper hos spindlar som är avgörande för rädsloupplevelsen. Vi frågade 194 spindelrädda personer – som sökte till vår behandlingsstudie –  om vad exakt som är det otäcka med spindlar.

“Vad är det som är skrämmande med spindlar?”

Det korta svaret var dels hur spindeln rör sig, dels hur den ser ut. Detta är bra att känna till under traditionell exponeringsbehandling, men kanske framför allt om man använder virtual reality. Det är alltså av stor vikt att spindeln rör sig naturligt i den virituella världen. Samtidigt är även storleken av stor betydelse. 

Faktorerna bakom varför spindlar uppfattas som otäcka.
Spindlars rörelsemönster samt hur stora de är påverkar mest, medan djurens färg och hårighet spelar minst roll för studiedeltagarnas uppfattning om hur otäcka spindlarna är.

Läs artikeln i sin helhet:
Lindner, P., Miloff, A., Reuterskiöld, L., Andersson, G. & Carlbring P. (2019). What is so frightening about spiders? Self-rated and self-disclosed impact of different characteristics and associations with phobia symptoms. Scandinavian Journal of Psychology, 60(1), 1-6. doi:10.1111/sjop.12508

Foto: Richard Pigott (spindeln) Philip Lindner (ordmolnet), Per Carlbring (montage)