ERiCA – Internetbaserad behandling för dig som är 15-18 år och lider av depression

Med start idag kan man anmäla sig till vår psykodynamiska behandling på internet. Projektet är bekostat av Kavlifonden. Behandlingsprogrammet uppmuntrar utforskande av våra känslor, relationsmönster och tankar om oss själva och andra. Fokus ligger på hur vi har och har haft det i nära relationer och tillsammans försöker vi se om det finns återkommande mönster … Read more

Psykodynamisk internetterapi vid Social fobi – goda resultat förväntas

Social fobi är mycket vanligt – en svensk studie av professor Tomas Furmark uppskattar att ungefär 15% av Sveriges befolkning har problem i sociala situationer. Enligt Socialstyrelsen är förstahandsalternativet kognitiv beteendeterapi enskilt (referens). Därefter rekommenderas internetbaserad KBT och moderna antidepressiva så kallade SSRI-preparat. Först som prioriteringsgrad 10 kommer ”Psykologisk behandling med korttids-PDT”. Betyder det att … Read more