Internetbaserad KBT vid social ångest: Regelbunden terapeutkontakt eller stöd vid behov?

Idag publicerade vi en artikel i “Clinical Psychology in Europe” som undersöker en viktig fråga inom internetbaserad kognitiv beteendeterapi (ICBT): Hur viktig är regelbunden terapeutkontakt jämfört med att erbjuda stöd vid behov?

Det finns ett växande intresse för att använda internet för att behandla social ångestsyndrom. Traditionellt sett har behandlingen inkluderat schemalagda sessioner med en terapeut. Men tänk om patienten bara kunde kontakta sin terapeut när de kände att de behövde det?

För att svara på detta genomförde vi en randomiserad kontrollerad studie där vi jämförde två grupper av deltagare som genomgick internet KBT mot social fobi. En grupp hade möjlighet att kontakta sin terapeut vid behov, medan den andra gruppen hade regelbunden, schemalagd terapeutkontakt.

Vad fann vi? Båda grupperna förbättrades avsevärt i sina symtom på social ångest. Intressant nog fanns det ingen märkbar skillnad mellan grupperna när det gällde hur mycket de förbättrades. Detta tyder på att stöd vid behov kan vara lika effektivt som regelbunden kontakt med en terapeut (Resultatet påminner om denna studie: Sätt dig själv i första rummet – Vetenskapligt testade verktyg för konstruktiv självhävdelse nu tillgängliga gratis).

Detta flexibla sätt att erbjuda terapeutkontakt kan vara ett välkommet alternativ för dem som kämpar med social ångest. Det kan också vara mer kostnadseffektivt, eftersom terapeuten endast kontaktas när det verkligen behövs.

För den som är intresserad av att fördjupa sig i ämnet kan artikeln läsas i sin helhet via följande referens:
Käll, A., Olsson Lynch, C., Sundling, K., Furmark, T., Carlbring, P., & Andersson, G. (2023). Scheduled Support Versus Support on Demand in Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder: Randomized Controlled TrialClinical Psychology in Europe5(3), 1-22. doi:10.32872/cpe.11379